Tutaj jesteś Aktualności Projekt „TERMOMODERNIZACJA” rozpoczęty

Aktualności

30-07-2018

Projekt „TERMOMODERNIZACJA” rozpoczęty

Zdjęcie Artykułu

Powiat Rycki realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” w ramach, którego w przeciągu trzech lat, zmodernizowanych zostanie 15 budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu. W czerwcu br. podpisane zostały trzy umowy na wykonanie prac w budynku internatu oraz budynku warsztatów- segment 1 i segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadań.

Na chwilę obecną stan budynków objętych projektem jest kiepski. Większość z nich była budowana w latach 60 i 70 ubiegłego wieku, a więc są to średnio półwieczne budowle – mówi Starosta Rycki Stanisław Jagiełło – realizując projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom obecnych i przyszłych klientów oraz uczniów. Chcemy również zapewnić właściwe warunki dla osób tam pracujących.

Projektem objętych jest 15 budynków użyteczności publicznej w tym m.in.: budynki szkolne, budynki internatów szkolnych, warsztatów szkolnych oraz budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach i Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.

W ramach projektu w obiektach zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachów. Wymieniona zostanie także stolarka okienna i drzwiowa. Systemy grzewcze będą przebudowane, a oświetlenie wymienione na energooszczędne.– mówi Starosta Rycki, Stanisław Jagiełło - Realizacja projektu pozwoli na podwyższenie efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie zużycia energii i redukcję emisji zanieczyszczeń, a także obniży koszty eksploatacji budynków. Wszystko to pozytywnie wpłynie na poprawę warunków pracy i nauki w modernizowanych budynkach.

Jak podkreśla Starosta Rycki, realizacja projektu jest również bardzo ważnym elementem dalszego rozwoju powiatu w zakresie wykorzystania potencjału, jaki daje położenie geograficzne poprzez promowanie ekologicznego trybu życia i potencjału turystycznego. Aby było to możliwe koniecznym jest dbałość o środowisko naturalne. Jedną z możliwości przeciwdziałania pogorszeniu stanu powietrza w powiecie są prace termomodernizacyjne, szczególnie na obiektach użyteczności publicznej. Dlatego też projekt obejmuje również montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na trzech budynkach – dodaje Starosta Stanisław Jagiełło.

12 czerwca 2018r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „ Sarsbud Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Ryszard Szczotka” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 261 549,82 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 19 października 2018 r.

21 czerwca 2018r. została podpisana umowa z firmą „Sarsbud Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Ryszard Szczotka” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku warsztatów- segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 876 894,29 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 19 października 2018 r.

13 lipca 2018 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „Sarsbud Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Ryszard Szczotka” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku warsztatów- segment 1 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 1 998 423,12 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 31 października 2018 r.

Powiat Rycki podpisał również umowę z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadań.

Na pozostałe obiekty zostały ogłoszone kolejne postępowania przetargowe.

 

 

Projekt „TERMOMODERNIZACJA” rozpoczęty

Powrót