Tutaj jesteś Aktualności Przebudowa dróg dojazdowych do...

Aktualności

12-09-2018

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Podlodów i Podlodówka

Zdjęcie Artykułu

W okolicach Podlodowa oraz Podlodówki gospodarstwa rolne są rozdrobnione. Z dróg na tym terenie korzysta bardzo wielu rolników - z tego względu ich stan jest pogarszał się z roku na rok. Powiat starał się pozyskać środki na przebudowę tych dróg, ale ze względu na to że nie prowadzi ona do dużych skupisk ludności a wykorzystywana jest głównie przez rolników, pozyskanie funduszy było utrudnione.

Ponadto powiat dotychczas nie mógł aplikować o środki na infrastrukturę drogową prowadzącą do gruntów rolnych. Jednak w 2018 r. to się zmieniło. W styczniu Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski poinformował o rozpoczęciu nowego programu drogowego w naszym regionie. W każdym powiecie ma zostać wybudowane lub zmodernizowane po 100 km dróg do gruntów rolnych.
 
W lutym 2018 r. sporządzony został więc stosowny wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o przyznanie dotacji celowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podlodów oraz Podlodówka. Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 12 czerwca 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Ryckim a Województwem Lubelskim w sprawie dofinansowanie inwestycji, w kwocie 400.000,00 zł. Całość zadania opiewa na kwotę 1.884.646,59 zł,  z czego wspomniane 400.000,00 zł będzie dofinansowane z programu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Dotacja z Gminy Ułęż wyniosła 1.096.949,02 zł zaś środki jakie przeznaczył powiat to 387.697,57 zł.
 
W dniu 28 maja 2018 r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane na modernizację drogi z terminem składania ofert do dnia 15 czerwca 2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Podlodów i Podlodówka

Powrót