Tutaj jesteś Aktualności Podsumowanie Alertu...

Aktualności

15-10-2018

Podsumowanie Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego w roku szkolnym 2017/2018

Zdjęcie Artykułu

W dniu 5 października 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji powiatowej Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego.

W roku szkolnym 2017/2018 do Alertu przystąpiło 16 placówek oświatowych z naszego terenu, w tym: 11 szkół podstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie oraz 4 szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki.

Zgodnie z regulaminem konkursu szkoły oceniane były w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i ośrodki specjalne. Ponadto kategoria szkół podstawowych została podzielona na dwie podkategorie do 100 uczniów i ponad 100 uczniów.

W edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego wzięły udział:

Szkoły podstawowe do 100 uczniów:

 • Zespół Placówek Oświatowych w Owni.
 • Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi.
 • Zespół Placówek Oświatowych w Swatach.

Szkoły podstawowe (ponad 100 uczniów):

 • Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z Oddziałami Przedszkolnymi w Kłoczewie.
 • Zespół Placówek Oświatowych w Leopoldowie.
 • Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach.

Szkoły ponadpodstawowe:

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.
 • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Ośrodek Specjalny:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie.

Tegoroczne uroczystości odbyły się wzorem poprzedniego roku w Centrum Ogrodniczym Daglezja na Zielonej w Rykach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Grażyna Rybak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Jarosław Żaczek - Burmistrza Ryk, Grażyna Pyl - Sekretarz Gminy Kłoczew, Zofia Grula - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Dęblin.  

W trakcie uroczystości wręczono dyplomy oraz informacje o przyznanych nagrodach w konkursie. Nagrody ufundowali: Zarząd Powiatu w Rykach, Burmistrz Miasta Dęblin, Wójt Gminy Kłoczew oraz Burmistrz Ryk.

Część artystyczną podsumowania zapewnili uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Leopoldowie. Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. W. Korżyka w Rykach.

Starosta Rycki składa podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład i zaangażowali się w realizację zadań na rzecz ochrony środowiska naszego powiatu, jak również promocji zdrowia. Serdeczne podziękowania składa społeczności placówek oświatowych  za ich aktywne włączenie się w realizację działań alertowych. Podziękowania należą się także samorządom, które aktywnie uczestniczą w powyższym przedsięwzięciu i nagradzają szkoły za ich działania. Szczególne podziękowania składa właścicielom Centrum Ogrodniczego Daglezja na Zielonej za pomoc przy realizacji uroczystości podsumowania konkursu i udostepnienie niezwykle urokliwego miejsca.

Podsumowanie Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego w roku szkolnym 2017/2018

Powrót