Tutaj jesteś Aktualności ZWIĄZEK SZPITALI POWIATOWYCH...

Aktualności

19-10-2018

ZWIĄZEK SZPITALI POWIATOWYCH OSTRZEGA: NFZ PO RAZ KOLEJNY NIE DOSZACOWAŁ KOSZTÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Zdjęcie Artykułu

Jest to efekt planu rzeczowo-finansowego na II połowę 2018 roku przedstawionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w którym szpitale powiatowe otrzymały zbyt niską wartość kontraktu na realizację swoich zadań. W konsekwencji już teraz w części szpitali poszczególne świadczenia realizowane sąw ograniczonym zakresie, co w efekcie może doprowadzić do całkowitego zaprzestania ich udzielania.

Taka sytuacja wynika między innymi z niedoszacowania procedur, a tym samym braku środków finansowych na pokrycie stale rosnących kosztów w szczególności realizacji zapisów ustawowych nakładających na szpitale obowiązek podwyższania wynagrodzeń (m.in. dla rezydentów). To spowoduje, że otrzymywane z NFZ środki nie wystarczą na pokrycie kosztów wynagrodzeń nie mówiąc już o pozostałych kosztach, takich jak leki, zakup i serwis sprzętu itp. Jeśli sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie jesienią może dojść do zawieszenia pracy oddziałów, a tym samym braku zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców /../.

Powrót