Tutaj jesteś Aktualności OGŁOSZENIE

Aktualności

05-11-2018

OGŁOSZENIE

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017., poz. 2030 ze zm.). w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.), Zarząd Powiatu Ryckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ryckiego w 2019 roku.

Powrót