Tutaj jesteś Aktualności Dotacja celowa dla Zespołu Szkół im....

Aktualności

10-12-2018

Dotacja celowa dla Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Zdjęcie Artykułu

W dniu 3 grudnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie na prowadzenie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Na mocy podpisanej umowy szkoła otrzyma z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 45.000 zł na zakup wyposażenia, niezbędnego dla prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia klasy wojskowej objętej programem pilotażowym. Pakiet wyposażenia obejmuje między innymi kamizelki taktyczne, radiotelefony, hełmy ochronne, makiety broni szkoleniowej, przybory do walki wręcz, zestaw ratownictwa medycznego, broń pneumatyczna z akcesoriami i inne przedmioty, które przyczynią się do podniesienia jakości i atrakcyjności zajęć szkolnych.

Dodatkowo na każdego ucznia klasy wojskowej, objętego programem pilotażowym, szkoła otrzyma kwotę 650 zł na zakup umundurowania wojskowego, które będzie użytkowane przez tych uczniów.

Zgodnie z umową Powiat Rycki jako organ prowadzący szkołę przeznaczy dodatkowo wkład własny w kwocie 16.775 zł na zapewnienie ciągłości i trwałości programu nauczania „Edukacja wojskowa”.

W kwietniu br. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie otrzymał certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej uczestnictwa w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020. W ramach realizacji programu szkoła nawiązała w współpracę z Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie.

Otrzymane  środki finansowe pozwolą na zakup jeszcze w tym roku wyposażenia
i umundurowania, które umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych na jeszcze wyższym poziomie i uczyni je  bardziej atrakcyjnymi dla uczniów.

 

Powrót