Tutaj jesteś Aktualności Rządowy Program Dostępność Plus...

Aktualności

10-12-2018

Rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025

Zdjęcie Artykułu

Starostwo Powiatowe w Rykach ma przyjemność poinformować, że 17 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025.

Jest to pierwszy program w Polsce, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Program pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia z obszarów architektury, transportu, edukacji, cyfryzacji, zdrowia, gospodarki czy usług.

Program ma charakter międzyresortowy i angażuje różne podmioty publiczne. W jego ramach realizowany jest, np. projekt pn. „Bliżej dostępności”, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń dla służb architektoniczno-budowlanych z zakresu zasad i standardów dostępności i ich stosowania w nowych budynkach. W projekcie zaplanowano utworzenie 5 punktów specjalistycznego doradztwa dla inwestorów.

W ramach programu zaplanowane są także konkursy. Jednym z nich jest „Przestrzeń dostępnej szkoły”, dzięki któremu usunięte zostaną bariery architektoniczne i dokonane zakupy sprzętu niezbędnego do nauki dzieci z niepełnosprawnością. Kolejnym planowanym konkursem jest „Dostępna uczelnia”, dzięki któremu docelowo 100 uczelni otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami w zakresie infrastruktury uczelni (windy, podjazdy, oznaczenia), ale także zakup i wyposażenie sal dydaktycznych w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i pomoce naukowe.

Szczegółowe informacje o Programie oraz naborach konkursowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/

Treść programu można znaleźć pod adresem: https://www.miir.gov.pl/media/53301/Program_Dostepnosc_Plus.pdf

Powrót