Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne Krajowej...

Aktualności

11-01-2019

Konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Zdjęcie Artykułu

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 !

Konsultacje społeczne dają możliwość wpływu na ostateczny kształt dokumentu KSRR 2030.
 
KSRR 2030 określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej w perspektywie do 2030 r., zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalnie. Strategia będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach.
 
We wszystkich województwach odbędą się spotkania konsultacyjne, które stanowią okazję do dyskusji nad zaproponowanymi do realizacji celami i kierunkami działań oraz mechanizmami ich wdrażania. Będą stanowiły okazję do spotkania interesariuszy rozwoju regionalnego - przedstawicieli samorządów województwa, powiatów i gmin, organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz poznania ich opinii wyrażonych czy to podczas spotkania, czy poprzez formularz zgłaszania uwag.
 
Pierwsze spotkanie odbyło się w Warszawie 17 grudnia 2018. Od 7 stycznia 2019 roku startują kolejne.  W województwie lubelskim spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2019 roku. Miejsce - Biała Podlaska.
 
 
Projekt KSRR 2030:

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.60 MB]


 
 
Formularz rejestracyjny:
https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-lubelskie/
 
 
Informacje dotyczące KSRR 2030:
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

 

Powrót