Tutaj jesteś Aktualności EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA...

Aktualności

12-02-2019

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Zdjęcie Artykułu

Od 11 lutego 2019 roku uczniowie Powiatu Ryckiego rozpoczynają ferie zimowe. W tym samym czasie zimowy odpoczynek rozpoczynają nie tylko uczniowie z województwa lubelskiego, ale także łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. To już ostatnia tura ferii w 2019 roku.

Biorąc pod uwagę, że w tym czasie wiele osób decyduje się na wyjazd poza granice kraju, gdzie może  dojść do wypadku, należy przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu posiadania odpowiedniego zabezpieczenia medycznego. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, której posiadanie może uchronić nas przed kosztownym zagranicznym leczeniem.
 
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Jeśli podczas urlopu zimowego na terenie tych państw zachorujemy lub będziemy musieli skorzystać z pomocy lekarskiej będziemy mieli prawo korzystać z praw na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w danym państwie, ale tylko w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przed wyjazdem należy zatem zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w danym kraju, ponieważ w tym zakresie istnieją liczne odmienności. W niektórych krajach unijnych, np. na Słowacji, nie są finansowane świadczenie z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). Pamiętajmy, że EKUZ uprawnia do korzystania tylko z leczenia publicznego.
 
EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Karta wydawana jest bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno, tj. rodzica oraz każdego dziecka. Podpisany wniosek na wydanie karty można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem, albo wybrać tradycyjną formę osobistego złożenia w oddziale lub delegaturze NFZ. Karty nie trzeba składać i odbierać osobiście, wystarczy że będziemy mieć upoważnienie dla osoby trzeciej. Wniosek o wydanie karty, wzór jego wypełnienia oraz upoważnienie znajdują się poniżej, jak też dostępne są na stronie internetowej NFZ.
 
Wszelkie niezbędne informacje związane z procedurą wydawania karty, takie jak dane teleadresowe oddziałów wojewódzkich NFZ, czy  termin ważności karty dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pod linkiem:
 
 
oraz
 
Pod ostatnim linkiem znajdują się także informacji dotyczące krajowej pomocy medycznej w czasie zimowego wypoczynku.
 
Życzymy udanych, zdrowych i bezpiecznych ferii zimowych.
 
 
Powrót