Tutaj jesteś Aktualności Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym...

Aktualności

19-02-2019

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zdjęcie Artykułu

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przypadającego w dniach 18 - 24 lutego, wzorem lat ubiegłych, włączyła się Prokuratura Rejonowa w Rykach i Sąd Rejonowy w Rykach.

W ramach tej akcji zainteresowane osoby z powiatu ryckiego będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne podczas przeprowadzanych dyżurów:

W Prokuraturze Rejonowej Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29, osoby pokrzywdzone przyjmować będą prokuratorzy:

 • 18 lutego 2019 r. - Beata Popławska - pok. 53
 • 19 lutego 2019 r. - Paweł Jarzyna - pok. 24
 • 20 lutego 2019 r. - Aneta Orzepowska - pok. 22
 • 21 lutego 2019 r. - Paweł Jarzyna - pok. 24
 • 22 lutego 2019 r. - Grzegorz Bucoń - pok. 57

Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz sposobach i możliwościach załatwienia ich spraw. Porady te będą udzielane w godzinach: 9.00 - 15.00,

W Sądzie Rejonowym w Rykach przy ulicy Kościuszki 15, osoby pokrzywdzone przyjmować będą referendarze sądowi, kuratorzy zawodowi oraz asystenci sędziego:

18 lutego 2019 roku (poniedziałek):

 • referendarz sądowy - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 19, w godz. 9.00 - 14.00
 • starszy kurator zawodowy – siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach, ul. Kościuszki 21, w godz. 8.30 – 15.00
19 lutego 2019 roku (wtorek):
 • starszy asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 28, w godz. 9.00 - 14.00
 • referendarz sądowy - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 19, w godz. 9.00 - 14.00
 • kurator zawodowy – siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach, ul. Kościuszki 21, w godz. 8.30 – 15.00

20 lutego 2019 roku (środa):

 • starszy asystent sędziego - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 28, w godz. 9.00 - 14.00
 • referendarz sądowy - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 19, w godz. 9.00 - 14.00

21 lutego 2019 roku (czwartek):

 • referendarz sądowy - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 19, w godz. 9.00 - 14.00
 • kurator zawodowy– siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach, ul. Kościuszki 21, w godz. 8.30 – 15.00

22 lutego 2019 roku (piątek):

 • referendarz sądowy - siedziba Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15, pok. 19, w godz. 9.00 - 14.00
 • starszy kurator zawodowy– siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach, ul. Kościuszki 21, w godz. 8.30 – 15.00

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2019 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:
http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/otwiera się w nowym oknie

Na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia wskazuje preambuła do ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. z 2003 r., Nr 59, poz. 517).


Powrót