Tutaj jesteś Aktualności Czwarta edycja sieci współpracy i...

Aktualności

13-03-2019

Czwarta edycja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz wychowawców

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, iż z dniem 09.04.2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie rozpoczyna czwartą edycję sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców której tematem będzie: „Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem”.

Oferta skierowana jest do: wychowawców grup przedszkolnych, terapeutów pedagogicznych, psychologów, nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych, nauczycieli szkół średnich oraz pracowników socjalnych.
 
Sieć będzie obejmowała:
  • 7 bloków tematycznych realizowanych w dwóch grupach w okresie od 09.04.2019 r. do 17.09.2019 r.  
 
Dostosowując oferowane działania do Państwa potrzeb przewiduje się spotkania warsztatowe w  godzinach popołudniowych (16.00-19.00). Będą się one odbywały w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dęblinie, ul. Niepodległości 8.
 
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz ich program są dostępne na stronie internetowej Poradni oraz stronach internetowych placówek zainteresowanych uczestnictwem nauczycieli w sieci (placówki oświatowe z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach).
 
Zainteresowanych doskonaleniem w sieci prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do sekretariatu Poradni w godzinach 7.30-15.00 od poniedziałku do piątku. Deklarację uczestnictwa w sieci należy kierować do dnia 25.03.2019 r. Kwalifikacja uczestników z podziałem na grupy nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o czym zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
 
W załączniku szczegółowy harmonogram szkolenia.
 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczenia się.
    
Koordynator sieci Dyrektor PP-P w Dęblinie
Magdalena Piechota
 
Powrót