Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie w sprawie konsultacji...

Aktualności

20-05-2019

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Zdjęcie Artykułu

Uchwałą Nr 15/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 maja 2019 r. przystąpiono do aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

logo
 
W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.
 
Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 30 maja 2019 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres: lgdryki@gmail.com
 
Zakres zmian może dotyczyć przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania, budżet Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.
 
Powrót