Tutaj jesteś Aktualności Termomodernizacja budynków...

Aktualności

27-05-2019

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Zdjęcie Artykułu

Podpisanie umów na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

W dniu 21maja 2019 r Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. F. Kleberga w Dęblinie. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Pan Dariusz Cenkiel i Skarbnik Powiatu Pani Aneta Działa.
 
Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 249 000,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 31 października 2019 r. W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 

Nazwa Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiegogalerii

Powrót