Tutaj jesteś Aktualności 27 maja 2019 r. Dzień Samorządu...

Aktualności

27-05-2019

27 maja 2019 r. Dzień Samorządu Terytorialnego

Zdjęcie Artykułu

Z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiat Rycki przejął odpowiedzialność za prowadzenie spraw publicznych należących do administracji rządowej i rozpoczął 20 letni okres swojej działalności.

W 2019 roku mija też 15 lat od wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, fakt ten znacząco zmienił obraz naszej Ojczyzny. Tegoroczny Dzień Samorządu Terytorialnego ma więc wyjątkowy charakter.
 
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy serdeczne podziękowania wszystkim samorządowcom i działaczom lokalnym, którzy działali i działają na rzecz rozwoju Powiatu Ryckiego. Dzięki Waszemu zaangażowaniu nadchodzące lata będą przykładem kolejnych pozytywnych zmian i umocnienia społeczeństwa obywatelskiego. To Wy podtrzymujecie tradycje i narodowe wartości w społeczności lokalnej, bronicie praw polskiej rodziny oraz ładu prawnego i społecznego zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Życzymy Wam dużo wytrwałości oraz tego, by skutki podejmowanych działań były zauważane i doceniane przez mieszkańców.
 
W sposób szczególny za codzienny trud i zaangażowanie dziękujemy Pracownikom Samorządowym. Praca samorządowa to wielka odpowiedzialność. Wasza praca na rzecz wspólnoty samorządowej przyczynia się do stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Dziękujemy za poświęcenie w codziennej pracy. Życzymy Państwu zdrowia, sukcesów, wytrwałości i satysfakcji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
 
Przedstawicielom władz samorządowych wszystkich szczebli, Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom, gratulujemy wykorzystania możliwości rozwoju jaką stworzyła rzeczywistość po 1989 i 2004 roku, rzeczywistość jakiej dotąd nie doświadczyliśmy w dziejach wolnej Polski. Dziękujemy Wam za wieloletnią owocną współpracę. Kontynuujmy to dzieło z równą wytrwałością jak nasi poprzednicy. Korzystając z ich doświadczeń budujmy tak nasze województwo, powiaty i gminy by były jeszcze lepsze i nowocześniejsze.
 
Ryki, 27 maja 2019 r.
 
 

Wicestarosta Rycki

Starosta Rycki

Dariusz CENKIEL 

Dariusz SZCZYGIELSKI
 
Powrót