Tutaj jesteś Aktualności Podpisanie umów na realizację...

Aktualności

14-06-2019

Podpisanie umów na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

Zdjęcie Artykułu

W ramach realizacji projektu pn. ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „Godar Bud Arkadiusz Godlewski” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.

W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel i Skarbnik Powiatu Pani Aneta Działa. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 833 822, 67 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 31 października 2019 r.
 
W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 

Podpisanie umów na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

Powrót