Tutaj jesteś Aktualności Megaprojekt - Szybciej i bezpieczniej...

Aktualności

12-07-2019

Megaprojekt - Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk

Zdjęcie Artykułu

Dnia 29 maja 2019 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L - ul. Słowackiego.

W dniu 17 maja Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 75% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 w/w umowy.
 
Dnia 29 maja 2019 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L - ul. Słowackiego, od km 0+024 do km 1+535, wykonanych zgodnie z umowa nr RM.273.19.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w ramach projektu „wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 
Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 3.631.336,67 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 75,97 % założonej kwoty określonej w umowie.
 
W odbiorze uczestniczyli: Grażyna Jeżewska – członek Zarządu Powiatu, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Krzysztof Pomarkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marian Jóźwiak – kierownik budowy.
 

Megaprojekt - Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk

Powrót