Tutaj jesteś Aktualności Podpisanie umów na realizację...

Aktualności

15-07-2019

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F.Kleberga w Dęblinie.

W ramach realizacji projektu pn ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F.Kleberga w Dęblinie. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel.
 
Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 3 061 470,00 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 20 grudnia 2019 r.
 
W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Rolandem Szymczakiem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 
logo

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

Powrót