Tutaj jesteś Aktualności Podpisanie umów na realizację...

Aktualności

15-07-2019

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że w dniu 2 lipca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Rykach.

W ramach realizacji projektu pn ''Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 2 lipca 2019 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Rykach. W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 174 246,26 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 29 listopada 2019 r.
 
W tym samym dniu została również podpisana umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
 
logoo

Podpisanie umów na realizację projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” - Ryki

Powrót