Tutaj jesteś Aktualności Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do...

Aktualności

07-08-2019

Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - Dęblin 90%

Zdjęcie Artykułu

W dniu 16 lipca 2019 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 90% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 w/w umowy.

Dnia 1 sierpnia 2019 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Dęblina w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L  w Dęblinie (ul. Stawska, ul. 1-go Maja, ul. Tysiąclecia w Dęblinie), wykonanych zgodnie z umowa nr RM.273.22.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
    
Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.369.003,79 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 93,88 % założonej kwoty określonej w umowie. Do wykonania zostały prace związane z urządzeniem zieleni. Starosta Rycki obejrzał inną ważną inwestycję w Dęblinie – Termomodernizację budynków ZSZ Nr 1 w Dęblinie.
    
W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Cenkiel – Wicestarosta Rycki, Waldemar Jakubik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Karol Zagożdżon – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., Andrzej Kasperek oraz Zdzisław Witesik – Inspektorzy Branżowi Nadzoru Inwestorskiego, Waldemar Strigl – Przedstawiciel Miasta Dęblin.
Powrót