Tutaj jesteś Aktualności Odbiór budynku warsztatów segment II...

Aktualności

04-09-2019

Odbiór budynku warsztatów segment II przy ZSZ Nr 1 w Rykach

Zdjęcie Artykułu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego zostały rozpoczęte w dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 13.00, zakończyły się w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku warsztatów - segment 2 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. W. Korżyka w Rykach na kwotę 862.570,11 zł.
 

Odbiór budynku warsztatów segment II przy ZSZ Nr 1 w Rykach.

Powrót