Tutaj jesteś Aktualności Odbiór budynku pracowni zajęć...

Aktualności

04-09-2019

Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

Zdjęcie Artykułu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 3 września 2019 r. komisja dokonała odbioru pierwszego etapu prac wykonanych w budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleberga w Dęblinie na kwotę 1 320.766,36 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiperologicznej w kwocie 2.000,00 zł.

Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi: prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwi, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
 

Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

Powrót