Tutaj jesteś Aktualności Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i...

Aktualności

12-09-2019

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zdjęcie Artykułu

12 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Tematem obrad Komisji było:
  • zaopiniowanie „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2021”,
  • rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Rykach z działalności w I półroczu 2019r. oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu,
  • informacja prokuratury o stanie przestępczości na terenie powiatu ryckiego,
  • akcje prewencyjne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Rykach wraz z placówkami oświatowymi z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa.
W spotkaniu udział wzięli: Pan Dariusz Szczygielski - Starosta Rycki, Pani Monika Kośmińska - Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Pani Elżbieta Kuchnio - Radna Rady Powiatu, Pan Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, Pan Andrzej Wąsik – Sekretarz Gminy Stężyca, Pan Grzegorz Kardas –Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Pani Grażyna Rybak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach, Pan Paweł Jarzyna – zastępca Prokuratora Rejonowego w Rykach, Pan Robert Pawłowicz – Naczelnik Wydz. ruchu Drogowego KPP w Rykach, Pani Elżbieta Dziudzik – przedstawiciel Wydz. Prewencji KPP w Rykach, Pan Adam Łysoń – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rykach, Pan Stanisław Rudnicki – przedstawiciel Gminy Nowodwór, Pan Robert Gagoś – Zastępca Wójta Gminy Ułęż oraz pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Powrót