Tutaj jesteś Aktualności POWIATOWE SZKOLENIE OBRONNE

Aktualności

16-09-2019

POWIATOWE SZKOLENIE OBRONNE

Zdjęcie Artykułu

W dniu 10 września odbyło się szkolenie obronne zorganizowane przez Starostę Ryckiego. Jest ono realizowane zgodnie z rocznym Planem Szkolenia Obronnego dla Powiatu Ryckiego na 2019 r. 

W szkoleniu wzięli udział: kadra kierownicza i pracownicy Starostwa Powiatowego w Rykach, kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Ryckiego, kierownicy służb, inspekcji i straży powiatowych.  Zajęcia odbyły się w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie, dzięki  uprzejmości Komendanta Centrum płk mgr inż. Waldemara Wiśniewskiego. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z regulacjami dt. ochrony informacji niejawnych i wytycznymi do planowania obronnego w roku 2019. Szkolenie zakończono częścią praktyczną tj. warsztatami, na których analizowano hipotetyczne zdarzenia i  sporządzano dokumenty do planów jednostek.  Szkolenia obronne odbywają się cyklicznie i mają na celu przygotowanie uczestników do realizacji zadań obronnych.
 
Powrót