Tutaj jesteś Aktualności Odbiór częściowy robót budowlanych...

Aktualności

24-09-2019

Odbiór częściowy robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach

Zdjęcie Artykułu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 4 września 2019 r. komisja dokonała odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Rykach na kwotę 1 265.106,14 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiperologicznej w kwocie 2.000,00 zł.

Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi : prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z częściowa wymianą stolarki okiennej, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Odbiór częściowy robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach

Powrót