Tutaj jesteś Aktualności Kolejny odbiór w Zespole Szkół...

Aktualności

21-10-2019

Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie

Zdjęcie Artykułu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 8 października 2019 r. komisja dokonała odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych nr1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie na kwotę 1.596.516,73 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.

Zakres wykonanych robót obejmuje między innymi : prace przygotowawcze i demontażowe, wykonanie prac związanych z częściowa wymianą stolarki okiennej, częściowe wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, częściowa wymiana instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie części instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
 
Z ramienia Powiatu Ryckiego w odbiorze uczestniczyli: Wicestarosta Rycki – Dariusz Cenkiel, przewodnicząca komisji- Aneta Ochal, członkowie: Jolanta Kiebzak, Karol Zagożdżon, Aneta Działa, Arkadiusz Dąbrowski, Sebastian Leszko, Krzysztof Pomarkiewicz.
 

Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie

Powrót