Tutaj jesteś Aktualności Regionalny Ośrodek Polityki...

Aktualności

07-11-2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Zdjęcie Artykułu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne POWIATU RYCKIEGO i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 03.12.2019 r. w godzinach 09:00 - 15:00 w sali posiedzeń I p.

Celem spotkania jest wspieranie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej. Organy JST i PES uzyskują dostęp do nowych form współpracy i zlecania zadań opartych na dialogu, wspólnym badaniu możliwości i potrzeb społeczności lokalnych, które może mieć ważny wkład w proces kształtowania rzeczywistości społecznej na poziomie lokalnym.
 
Spotkanie poprowadzi Pan Przemysław Kozak, psycholog, absolwent INSTITUTE of Leadership and Managment, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UW, trener, doradca tematyczny OZRSS w projekcie "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach", współtwórca nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”.
 
Spotkanie będzie prowadzone w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe
 
Kto może wziąć udział w spotkaniu? Spotkania są dedykowane dla przedstawicieli JST, ich jednostek organizacyjnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicieli PES z powiatu na terenie, którego odbywać będzie się spotkanie.
 
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?
 
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Skan formularza zgłoszeniowego można wysłać e-mailem na adres: ewa.chudzik.rops@gmail.com lub faksem na nr 81 5287650 w terminie do 2 dnia przed spotkaniem.
 
Osoba odpowiedzialna za zdanie: Ewa Chudzik, telefon do kontaktu: 815287624.
 
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W załączeniu:
 
 
Powrót