Tutaj jesteś Aktualności Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Aktualności

13-11-2019

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Zdjęcie Artykułu

W dniu 5 listopada 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Ryckim o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Na mocy podpisanej umowy powiat otrzyma z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 14.280,00 zł na zakup jeszcze w tym roku indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla 21 uczniów klasy drugiej mundurowej.
 
Zgodnie z umową Powiat Rycki jako organ prowadzący szkołę przeznaczy dodatkowo wkład własny w kwocie 3.570,00 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.
 
Od kwietnia 2018 r. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie realizuje  program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, którego celem jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. W ramach realizacji programu szkoła nawiązała w współpracę z Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Otrzymana dotacja celowa jest jedną z dodatkowych korzyści wynikających z realizacji tego programu.
 
Powrót