Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW...

Aktualności

20-11-2019

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH

Zdjęcie Artykułu

UWAGA! GROŹNY SZKODNIK ZAATAKOWAŁ LASY.

Starosta Rycki informuje o konieczności zwalczania kornika ostrozębnego –groźnego szkodnika powodującego szybkie zamieranie drzewostanów sosnowych.
 
Kornik ostrozębny żeruje w koronach sosen, a oznaką zasiedlenia drzew przez szkodnika są szarzejące i blednące igły przechodzące w kolor od żółtego po rudy.
 
Zwalczanie kornika ostrozębnego polega na wyszukiwaniu, wycinaniu i wywiezieniu z lasu drzew zasiedlonych przez szkodnika oraz palenie (z zachowaniem przepisów ochrony ppoż.) pozostałych gałęzi.
 
Zaniedbania ze strony właścicieli lasów są główną przyczyną nadmiernego rozwoju tego szkodnika. Wycinka drzew suchych jest spóźniona i obojętna dla zwalczania szkodnika –drzewa suche są już opuszczone przez kornika. Zamieranie zaatakowanego drzewa następuje w ciąg 3-4 miesięcy od momentu złożenia jajek przez kornika.
 
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lasów prywatnych do jak najczęstszego przeglądania drzewostanów pod kątem występowania szkodnika, a w przypadku stwierdzenia występowania zasiedlonych drzew podjęcia działań w celu sukcesywnego ich usuwania i wywozu.
 
Zaniechanie tych działań może prowadzić do zamierania całych drzewostanów, co w konsekwencji naraża na duże straty właścicieli lasów.
 
Zgodnie z Ustawą o lasach (t.j. Dz.U. z 2018r poz.2129), właściciele lasów są zobowiązani do ochrony lasów, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.
 
Zasiedlone przez kornika drzewa, przeznaczone do usunięcia należy zgłaszać do cechowania pracownikom ds. leśnictwa Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Rykach. W tym celu należy skontaktować się ze sprawującymi nadzór nad lasami niepaństwowymi:
 
Gminy Ryki, Nowodwór – tel. 601 248 972
Gminy Stężyca, Ułęż oraz Dęblin – tel. 607 733 997
Gmina Kłoczew – tel. 662 889 388
 
Powrót