Tutaj jesteś Aktualności Odbiór budynku Domu Pomocy Społecznej...

Aktualności

05-12-2019

Odbiór budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie!

Zdjęcie Artykułu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostały rozpoczęte w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 9.00.

Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie na kwotę 826.463,77 zł.

Odbiór budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie!

Powrót