Tutaj jesteś Aktualności NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU...

Aktualności

17-12-2019

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W ROKU 2020

Zdjęcie Artykułu

Starostwa Rycki Dariusz Szczygielski informuje, że Zarząd Powiatu w Rykach, na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku przyjął zaproszenie do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2020.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
 
Zgodnie z założeniami realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który zgłaszając swoją gotowość do jego realizacji daje możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach 6 obszarów wsparcia. Beneficjentami mogą być gminy, powiaty, podmioty prowadzące placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy, organizacje pozarządowe, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.  Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r. to:
  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków i wystąpień w obszarach B, C, D  i G do Starostwa Powiatowego w Rykach upływa w dniu 15 lutego 2020 roku,  zaś wnioski dotyczące obszaru E przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2020 roku bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON.
 
Wzory wniosków oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji programu są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Informacje o programie w Oddziale Lubelskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można uzyskać pod numerem telefonu 81 466 76 07.
 
Zapraszamy do zapoznania się z procedurami realizacji Programu oraz serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania.
 
Powrót