Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XVIII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

24-03-2016

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy na XVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1.    Otwarcie sesji. 
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
w okresie od ostatniej sesji.
5.    Zapytania radnych. 
6.    Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu ryckiego w 2015 r.
7.    Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Ryckiego w 2015 r.
8.    Informacja o realizacji przez Starostwo Powiatowe w Rykach zadań z zakresu ochrony
i promocji zdrowia w 2015 r.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:

a)   w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r.,
b)   w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu
w 2016 roku na Powiat Rycki,
c)    w sprawie założenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rykach wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego
w Rykach,
d)   w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dęblinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Dęblinie.

10.    Odpowiedzi na zapytania radnych. 
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie sesji.           

Powrót