Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

25-04-2016

Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Serdecznie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Serdecznie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się
w dniu 28 kwietnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A. 

   

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu i XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu 
 5. w okresie od ostatniej sesji. 
 6. Zapytania radnych.  
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 r. 
 8. Informacje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach:
  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach za 
  2. 2015 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej, 
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.
 9. Informacja Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Rykach o realizacji zimowego utrzymania dróg i planach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. zmieniającej uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
  2. zmieniającej uchwałę Nr LV/286/06 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2006 r. 
  3.  w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach,
  4. zmieniającej Uchwałę Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Rykach z dnia 1 grudnia 2014 r. 
  5. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Ryckiego.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.  
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji. 

 

Powrót