Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXIII Sesje Rady...

Sesje Rady Powiatu

22-06-2016

Zaproszenie na XXIII Sesje Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r.

Zdjęcie Artykułu

Serdecznie zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się 
w dniu 27 czerwca 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu i XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji. 
 5. Zapytania radnych.  
 6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. 
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2015 r., 
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2015 r.,
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2015 r.,
  4. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2015 r., 
  5. dyskusja,
  6. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 r.,
  2. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie rezygnacji z udzielenia w 2016 r. Miastu Dęblin pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Sochackiego w Dęblinie”,
  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  3. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r.,
  4. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Rykach do przygotowania, składania, zatwierdzania i realizacji projektów i innych przedsięwzięć.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Powrót