Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXV Sesje Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

26-08-2016

Zaproszenie na XXV Sesje Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Zdjęcie Artykułu

Serdecznie zapraszam na XXV Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się 
w dniu 31 sierpnia 2016 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu i XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.  
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r.,
  3. w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  4. w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1433L, 1429L i 1423L łączących wschodnią część powiatu ryckiego oraz powiat łukowski i lubartowski z drogą krajową Nr 48”,
  5. w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1434L i 1436L łączących centrum gospodarcze i administracyjne gminy Ułęż z drogą krajową Nr 48”,
  6. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016 – 2021”.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Zamknięcie sesji. 
Powrót