Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

23-09-2016

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 29 września 2016 r.

Zdjęcie Artykułu

Serdecznie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się 
w dniu 29 września 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu, XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu oraz XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych. 
 6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu ryckiego za I półrocze 2016 r.
 7. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
 8. Ocena przygotowania szkół do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r.,
  3. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i zamianę nieruchomości gruntowych z Gminą Ryki bez rozliczania różnic w ich wartości.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

Powrót