Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXX Sesje Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

22-11-2016

Zaproszenie na XXX Sesje Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXX Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych. 
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ryckiego za rok szkolny 2015/2016.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach: 
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.,
  3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Rycki oraz inne organy prowadzące,
  4. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 7 stycznia 2018 roku,
  5. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Powrót