Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXXII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

20-12-2016

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r.

Zdjęcie Artykułu

Serdecznie zapraszam na XXXII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.
Proponowany porządek Sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
w okresie od ostatniej sesji.
4. Zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Mechanicznego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
c) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Odzieżowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
d) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia Powiatowa w Rykach” na 2017 rok.
8. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2017:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
c) przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
d) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.


Powrót