Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

25-01-2017

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXXIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. /wtorek / o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI oraz XXXII Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych. 
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r.,
  3. w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Ryki własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 4560/4, położonej w Rykach,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2016 r.
 8. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2016 r.,
  2. z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach za 2016 r.
 9. Przyjęcie planów pracy na rok 2017:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych. 
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji. 
Powrót