Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

23-02-2017

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Serdecznie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole wiejskiej prowadzonej przez Powiat Rycki,
  2. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Ryckiego,
  3. w sprawie powierzenia Gminie Ułęż zadania zarządzania częściami publicznych dróg powiatowych Nr 1434L i 1436L,
  4. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu
   w 2017 roku na Powiat Rycki,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Ryckiego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Ryckiego.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Ryckiego.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Powrót