Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XLIII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

26-10-2017

Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XLIII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Bieżące funkcjonowanie szpitala powiatowego w Rykach.
 7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu ryckiego za I półrocze 2017 r.
 8. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Rycki w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.,
  2. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Rykach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  5. w sprawie zmiany nazwy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Rykach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Dęblinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Dęblinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  10. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Powrót