Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XLIV Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

21-11-2017

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XLIV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A

  

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
 7. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach o realizacji zadań w zakresie drogownictwa i przygotowaniu do sezonu zimowego.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.,
  3. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Powiatowi Ryckiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym lub udzielania innych ulg w ich spłacie,
  4. w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
  5. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 8 stycznia 2018 roku do 6 stycznia 2019 roku,
  6. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
Powrót