Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XLV Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

12-12-2017

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r.

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XLV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

 
Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu 2017 r.,
  3. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie Powiatu Ryckiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia Powiatowa w Rykach” na 2018 rok.
 8. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2018:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  4. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,
  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
Powrót