Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XLVII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

21-02-2018

Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r.

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XLVII Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach o realizacji zimowego utrzymania dróg
  i planach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej
   w Leopoldowie.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Hanna Czerska-Gąsiewska

 

Powrót