Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na L Sesję Rady Powiatu w...

Sesje Rady Powiatu

24-05-2018

Zaproszenie na L Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. /piątek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 6. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych z realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.
 7. Zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia powiatowa w Rykach” na 2018 rok,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.,
  3. zmieniającej uchwałę Nr XLIV/203/17 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 listopada
   2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 8 stycznia 2018 roku do 6 stycznia 2019 roku,
  4. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki,
  5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Dęblin w 2018 r.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

 

Powrót