Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na LIV Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

25-09-2018

Zaproszenie na LIV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LI Sesji Rady Powiatu, LII i LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu ryckiego za I półrocze 2018 r.
 7. Ocena przygotowania szkół do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.,
  3. w sprawie zmian i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ryckiego,
  4. zmieniająca Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
  5. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 7 stycznia 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
 
Powrót