Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na LV Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

24-10-2018

Zaproszenie na LV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ryckiego za rok szkolny 2017/2018.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.,
  2. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Rycki.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
Powrót