Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

05-12-2018

Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Rykach”,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.,
  3. w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
  4. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
 
Informacja o zapytaniach i interpelacjach
Począwszy od bieżącej kadencji Rady Powiatu w porządku obrad nie ujmuje się punktu „Interpelacje i zapytania radnych”. Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art.21 ust.12) oraz Statutu Powiatu (§ 23 ust.1) „ Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście.”
 
Protokół z I Sesji Rady Powiatu będzie wyłożony w Starostwie Powiatowym w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A w dniach  3-10 grudnia br. w pokoju nr 100, w godz. 8:00 – 15:00.
 
 
Powrót