Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

17-12-2018

Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmian budżetu powiatu 2018 r.,
  2. w sprawie przekazania Miastu Dęblin zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
  3. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały
  o wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia Powiatowa w Rykach” na 2019 rok.
 8. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2019:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  4. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,
  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Protokół z II Sesji Rady Powiatu będzie wyłożony w Starostwie Powiatowym w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A w dniach 14-21 grudnia br. w pokoju nr 100, w godz. 800 – 1500.
 
Informacja o zapytaniach i interpelacjach
Począwszy od bieżącej kadencji Rady Powiatu w porządku obrad nie ujmuje się punktu „Interpelacje i zapytania radnych”. Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art.21 ust.12) oraz Statutu Powiatu (§ 23 ust.1) „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście.”
 
Powrót