Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

22-01-2019

Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. /wtorek/ o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z III Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach, IV Sesji Rady Powiatu oraz V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  3. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  4. zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Rykach Nr V/33/15 z dnia 2 marca 2015 r.
   w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży.
 8. Przyjęcie planów pracy na rok 2019:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
Powrót