Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na VIII Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

21-03-2019

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. /wtorek/ o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VI Sesji Rady Powiatu oraz VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Przedstawienie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach o realizacji zimowego utrzymania dróg i planach remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.,
  3. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia powiatowa w Rykach” na 2019 rok,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1425L i 1426L’,
  5. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu
   w 2019 roku na Powiat Rycki.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.
Powrót